Klantenservice

             ♦ Producten en voorraad

             ♦ Geneesmiddelen

             ♦ Registreren en aanmelden

             ♦ Bestellen

             ♦ Betalen

             ♦ Levering

             Dienst na verkoop

Naar webshop

Dienst na verkoop

 

Hoelang is de bedenktijd?

U heeft als particulier 14 dagen bedenktijd vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Top van pagina

 

Kan ik een bestelling retourneren of omruilen?

Hoort bij onze service. Duidelijk en eerlijk.

Herroepingsrecht: u heeft als particulier het recht aan MEDSTORE mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Medstore – Apotheek Meensepoort NV, Meensesteenweg 26, 8500 Kortrijk, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk via het MEDSTORE contactformulier, of per brief) op de hoogte stellen van uw beslissing de aankoop te herroepen. Dit kan met behulp van het modelformulier gebeuren. Aansluitend nemen wij met u contact op. 

De termijn van 14 kalenderdagen laat u toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. U kunt het gekochte artikel bekijken en inspecteren, maar er wordt verwacht dat u tijdens deze periode het artikel met de nodige zorg hanteert. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn en dienen na retour nog verkoopbaar te zijn. Gelieve uw producten terug te sturen in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking. De terugzendkosten voor de goederen moeten door u gedragen worden. Indien we de artikelen in ongebruikte staat ontvangen, betalen we u terug uiterlijk binnen de 14 dagen na uw annulatiebericht.

 

Uitzonderingen. Voor uw persoonlijke veiligheid.

Op sommige goederen die we verkopen is op basis van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming geen herroepingsrecht van toepassing. Met name: goederen die snel bederven of met beperkte houdbaarheid; en verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Deze kunnen niet teruggestuurd worden. Bv.: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, babyvoeding,...

Enkel wanneer er een gebrek gebleken is bij deze producten, kan een retour aangevraagd worden. Dit kan met behulp van het modelformulier gebeuren. Aansluitend nemen wij met u contact op.     

Top van pagina

 

De inhoud van de levering klopt niet met wat ik besteld heb, of is beschadigd. Wat nu?

Indien de door ons geleverde goederen (met uitzondering van geneesmiddelen en steriele, medische hulpmiddelen) niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan, niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, een gebrek vertonen (bv. een breuk, verbroken zegel,...), of onvolledig zijn (bv. een ontbrekende bijsluiter) vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden via het MEDSTORE contactformulier en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Medstore corrigeert uw bestelling zo spoedig mogelijk.

Top van pagina

 

Hoe kan ik een klacht indienen of een geschil beslechten?

Klantentevredenheid is wat voor ons telt. Dagelijks werken we aan het verbeteren van onze kwaliteit en service, maar hoe goed we nog ons best doen, iedereen slaat de bal wel eens mis. Fouten lossen we snel en goed op.

  • Een klacht kan u best overmaken via het MEDSTORE contactformulier. We behandelen uw melding en zorgen voor een antwoord binnen 3 werkdagen.
  • Beantwoord onze oplossing niet aan uw klantverwachting? Schrijf dan het hoofd klantendienst van Medstore aan:  Medstore - Apotheek Meensepoort NV,  t.a.v. Apr. tit. M. Vantomme,  Meensesteenweg 26,  8500 Kortrijk.   U ontvangt een voorstel tot oplossing binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw schrijven.    
  • Beantwoord onze oplossing nog steeds niet aan uw klantverwachting? Dan kan je als consument terecht bij BECOM. BECOM zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op: https://becom.digital/nl/consumers-complaints, of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital . Of meld uw klacht aan het Comité voor Verzoening en Toezicht, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

We verwijzen ook naar onze Algemene Voorwaarden, Artikel 12 klachtenregeling en geschillen.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

Galileelaan 5/03 
1210 Brussel 

Tel: +32 2 528 40 00
www.fagg-afmps.be

Top van pagina

 

Ik heb een factuur nodig van mijn bestelling, hoe kan ik deze bekomen?

Voor ieder order stellen we een factuur op. Deze wordt per Email overgemaakt, ten laatste bij verzending van de goederen.
Check desnoods ook even Uw spambox

Top van pagina

 

Wat met garantie op producten en fabrieksgarantie op toestellen?

Medstore garandeert de productkwaliteit voor:
• geneesmiddelen via de FAGG registratie en erkenning van de apotheek (APB 342201)
• medische hulpmiddelen via CE markering
• voedingssupplementen via NUT nummer
• andere gezondheidsproducten, exclusief afkomstig van originele gecertificeerde producenten (GMP, ISO9001, EFQM)

Verder verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden, Artikel 7 Conformiteit en Garantie

Top van pagina

Ik ga akkoord met de  verzameling en verwerking van mijn persoonlijke gegevens.