*** JUNI =  BABYMAAND ***
Mustela tot 50%     -     1+1 Fysiologisch water      -     Thermometer tot 30%     -     Matchsticks aan 30%   -   Bibs fopspeen 2e aan -50%

Veiligheid

Medstore is erkend door het FAGG

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Zij zorgen in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

      FAGG logo VET

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
DG PRE vergunning
National Innovation Office
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL

 

Certifiëring BECOM

Medstore is sinds 2015 fiere drager van het BECOM kwaliteitslabel. (Vroeger Safeshops.be)
BECOM kent dit label toe na een jaarlijkse grondige doorlichting van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de webshop. Dit certificaat garandeert dat u veilig uw aankopen kan doen.

     TRUST Ecommerce

Dit Belgische collectief deelt hun label namelijk alleen uit aan webshops...

  • ... die u een veilige betaalomgeving biedt.
  • ... wiens Algemene Voorwaarden voldoen aan alle wettelijke regelingen.
  • ... waar u als particulier achteraf nog minstens 14 dagen bedenktijd hebt.
  • ... die uw klacht ernstig, snel en correct afhandelt.

 

Veilige betaalomgeving

Bij Medstore dragen we graag zorg voor uw geldbeugel. Dieven en oplichters schuiven we daarom met plezier opzij, met onze beveiligde internetverbinding. Hierdoor blijft alle informatie vertrouwelijk en ontoegankelijk voor derden. Via SSL worden uw transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd, zonder dat u daar speciale software voor nodig heeft. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het slotje voorin uw zoekbalk.

Top van pagina


Privacy policy

1. Grondslagen voor gegevensverwerking

Iedere verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met Medstore is onderworpen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU/2016/679, in voege sinds 25 mei 2018.

Medstore respecteert uw privacy en draagt bijzondere zorg voor uw persoonsgegevens. Onze vakspecialisten behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is om bestellingen zo eenvoudig en klantgericht mogelijk te laten verlopen, en doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Een veilig online aankoopproces vinden we uiterst belangrijk. Medstore heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om de door ons verwerkte persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, toegang door onbevoegden, gegevensverlies (gegevenslek) of vernietiging. Alle door ons verwerkte persoonsgegevens zijn SSL-versleuteld (https://).

  

2. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming (DPO)

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens (AVG) is Apotheek Meensepoort BVBA, Meensesteenweg 26, B-8500 Kortrijk (BTW BE0545.969.052).

 

3. Verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens

Wanneer u iets bij ons bestelt, wensen we niet dat iemand er met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit of geven ze nooit voor commerciële doeleinden aan derden door. Medstore garandeert het opnemen van aansprakelijkheid in geval van misbruik van persoonsgegevens, veroorzaakt door tekortkomingen in noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, en het desgevallend vergoeden van eventuele bewezen schade.

De wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (vb, naam of adres, telefoonnummers, bankrekeningnummers, RIZIV nummer). De AVG bepaalt een aantal bijzondere persoonsgegevenscategorieën die een hogere graad van bescherming vereisen. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevenscategorieën zijn gezondheidsgegevens, en gegevens over seksueel geaardheid.

3.1. Informatief gebruik van Medstore zonder plaatsing van een bestelling

Bezoekt u Medstore informatief, registreert u zich niet of meldt u zich niet aan, dan worden een aantal gegevens (vb., IP adres, datum en tijdstip bezoek, gebruikte browser, geopende URLs) verzameld die het gebruik van onze website technisch mogelijk maken. De gegevens worden ook gebruikt voor technische evaluatie en optimalisatie van de prestaties van onze website. De verwerking van deze gegevens gebeurt door een externe dienstverlener (web host). Uw persoonsgegevens zijn voor ons als verwerkingsverantwoordelijke geanonimiseerd en laten niet toe uw identiteit te achterhalen.

Tijdens uw bezoek maken we gebruik van functionele en analyserende cookies. Meer informatie over cookies vindt u hier.

3.2. Persoonsgegevens voor het verwerken van een bestelling.

Volgende gegevens hebben we minimaal nodig om uw bestelling snel, correct, veilig en klantvriendelijk te leveren:

PersoonsgegevensWaarvoor gebruiken we de gegevens
Voor- en achternaamHet is fijner als we u met uw naam mogen aanspreken. 'Beste' klinkt voor ons onpersoonlijk.
Adres en woonplaatsbedrijfsadres en BTW voor professionele klanten.Uw adres laat ons toe om snel en efficiënt op de juiste plaats te leveren en om uw factuur naar het correcte adres te sturen.
TelefoonnummerWe nemen graag snel contact met u op via uw vast of mobiel nummer mocht er iets onduidelijk zijn rond uw bestelling.
E-mailadresWe gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van uw bestelling.Indien u dit uitdrukkelijk wenst en er toestemming voor geeft, ontvangt u ook aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail.
Account typeOm u persoonlijker en op een wettelijk juiste wijze van dienst te zijn, wensen we te weten of u een particulier, medisch professional of bedrijf bent.
RIZIV nummer voor medisch professionalsIndien u een bestelling als medisch professional plaatst, wensen we dit te kunnen verifiëren aan de hand van uw RIZIV nummer. Op die manier verzekeren we een wettelijk correcte aflevering.
BetaalgegevensOm uw order te kunnen betalen maken we gebruik van een beveiligde betaalomgeving. De ingevoerde betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd waardoor we deze dus niet opslaan. De bank vertelt ons daarna enkel of uw betaling gelukt is. Mocht u iets terug willen sturen dan zullen wij u om uw betaalgegevens vragen zodat we de aankoopsom terug kunnen storten.
Geboortedatum of geboortejaarUw leeftijd laat ons toe om een op maat farmaceutisch advies op maat te verzekeren (vb. juiste dosering, toegelaten aflevering van een geneesmiddel afhankelijk van de leeftijd)

 

Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, bewaren we deze gegevens zolang u bij ons geregistreerd en actief klant blijft.
De aflevering van geneesmiddelen is één van onze kernactiviteiten. De wettelijk verplichte bewaartermijn voor afgeleverde geneesmiddelen bedraagt minimum tien jaar. De persoonsgegevens van orders die geneesmiddelen bevatten bewaren we gedurende deze wettelijke termijn.
De Belastingdienst vereist dat we uw factuur-, betaal- en bestelgegevens vijf jaar bewaren.

3.3. Gebruik van dienstverleners

Medstore maakt gebruik van dienstverleners voor de levering en betaling van orders. Voor uitvoering van de gekozen leverings- en betalingsmethode worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan volgende dienstverleners:

  • DPD voor levering van pakketten
  • MultiSafePay als orderverwerker voor ontvangen van betalingen

De wettelijke grondslag hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst (uw bestelling).

 

3.4. Overdracht van gegevens aan derden

Medstore werkt samen met professionele ICT dienstverleners (verwerkers) om de aangeboden diensten te kunnen verzekeren en gedeeltelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Tussen deze service providers en Medstore zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, die opgevolgd worden om de kwaliteit en bescherming van persoonsgegevens te verzekeren.

3.5. Verwerking van persoonsgegevens voor fraudepreventie en marketingdoelen

Uitsluitend met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens voor het volgende doelen:

PersoonsgegevensWaarvoor gebruiken we de gegevens
AccountOp onze website heeft u een eigen plek genaamd 'Mijn account'. Elke keer als u bestelt, slaan wij daar ook gegevens op zoals uw naam, adres en voorkeur voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Op deze manier hoeft u niet bij elke bestelling uw gegevens opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen. Dan kunnen we u sneller helpen.
NieuwsbrievenU kunt bij ons aangeven welke nieuwsbrieven u wel en niet wil ontvangen. Zo krijgt u enkel gepersonaliseerde info op basis van uw interesses. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? In een vingerknip bent u uitgeschreven: via de klantendienst, via 'Mijn account' of via de link onderaan de nieuwsbrief.
FraudepreventieDe klant komt bij ons telkens op de eerste plaats, maar helaas kunnen we op internet niet iedereen vertrouwen. Daarom moeten we soms klantgegevens gebruiken om fraudegevallen te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien u zich heel erg verdacht gedraagt, zijn we verplicht uw gegevens door te geven aan de overheidsinstanties.

 

4. Welke rechten heeft u en hoe kunt u die uitoefenen?

Uw recht op gratis toegang, verbetering, aanvulling, verwijderen en afschermen van uw persoonsgegevens; overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Wenst u uw persoonsgegevens in te kijken? Wenst u gegevens te wijzigen of te verwijderen uit ons systeem? U kunt dit zelf doen via uw 'Mijn account' of u stuurt onze Privacy Officer een bericht via het Medstore contactformulier.

Uw recht op gratis toegang of inzage houdt ook in dat u "onverwijld en binnen de maand" mag navragen of en welke van uw persoonsgegevens verwerkt worden, en hoe we aan uw gegevens gekomen zijn. Zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op uw vraag, ontvangt u dan schriftelijk of via E-mail een antwoord, samen met een kopie van uw persoonsgegevens.

Uw recht op definitieve verwijdering van persoonsgegevens houdt in dat we uw gegevens definitief uit onze database verwijderen. Bovendien sturen we de service providers die rechtstreeks gelinkt zijn aan uw bestelling (vb het postorderbedrijf voor levering, het betaalplatform voor betaalgegevens) ook een verzoek om uw persoonsgegevens definitief uit hun bestand te verwijderen.

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft steeds het recht uw persoonsgegevens bij ons op te vragen (in een "gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm", en over te dragen aan een nieuwe leverancier. U stuurt onze klantendienst een aanvraag via het Medstore contactformulier, waarna we u die informatie uiterlijk binnen dertig kalenderdagen bezorgen.

Uw recht op verzet: u kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor de zelfde direct marketing doeleinden.

Uitoefening van uw rechten: om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken. Daarvoor contacteert u ons op volgend adres:
- Postadres: Apotheek Meensepoort NV- Medstore, Meensesteenweg 26, B-8500 Kortrijk
- Of via het Medstore contactformulier

Voor specifieke vragen, klachten of verbetervoorstellen betreffende gegevensbescherming bereikt u ons eveneens via het Medstore contactformulier.

Bent u niet tevreden hoe Medstore omgaat met uw persoonsgegevens, dan kan u de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via contact@apd-gba.be  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

5. Farmaceutische veiligheid

Geneesmiddelenbewaking – Farmacovigilantie – Post Market Surveillance
De geneesmiddelenbewaking van onze apotheek volgt de Belgische en Europese wettelijke normen (FAGG, EMEA).
Het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stimuleert het actief melden van bijwerkingen door gezondheidszorgprofessionals. Het doel is het aantal meldingen naar het FAGG te laten toenemen en de kwaliteit ervan te verbeteren.
We vragen u uitdrukkelijk om ons te contacteren indien u merkt dat u bij het gebruik van een geneesmiddel bijwerkingen ervaart die niet vermeld staat in de bijsluiter ervan.

Contacteer ons
Voor vragen in verband met uw geneesmiddelengebruik, eventuele bijwerkingen en specifieke vragen over gezondheid, contacteert u onze apotheek bij voorkeur via het Medstore contactformulier. Vermeld steeds mbt betreffende persoon zijn leeftijd, geslacht, of die ook andere medicatie gebruikt, dan wel of de betreffende persoon aandoeningen heeft, zoals hoge bloeddruk, hartfalen, diabetes,... en eventueel foto van de medicatie.  U kan ons verder ook bereiken via  info@medstore.be of telefonisch via +32 (0)471 707 422 . Wij beantwoorden uw vraag met hoge prioriteit tijdcns de openingsuren.
Of neem contact met uw huisarts of huisapotheker.

Top van pagina

Ik ga akkoord met de  verzameling en verwerking van mijn persoonlijke gegevens.